Toerisme : vervolg Borgen

 • Breedenborg Warffum (23 km)
  • De Breedenborg is vernoemd naar het plaatsje Breede, onder de rook van Warffum. In 1982 brandde de borg, met uitzondering van de kelder, vrijwel volledig af. Alleen een paar resten van de muur stonden nog overeind. Door inzet van de familie Reenders is Breedenborg weer herbouwd.
 • Verhildersum Leens (27 km)
  • De naam Verhildersum is een verbastering van ‘Vrouw Hildert’s Heem’. Wie deze Vrouw Hildert precies was, weten we echter niet. Net als de Menkemaborg en de Fraeylemaborg was Verhildersum van oorsprong een steenhuis. Tot de Tachtigjarige Oorlog was de familie Onsta eigenaar. Uitstekend restaurant 
 • Welgelegen Sappermeer (20km)
  • Borg Welgelegen doet al sinds het einde van de jaren zestig dienst als verenigingsgebouw en vergaderruimte van de Stichting Odd Fellowhuis Welgelegen, die het landgoed in bezit had. Op 1 januari 2017 werd het overgedragen aan de Stichting Het Groninger Landschap met het doel om deze prachtige borg te onderhouden en te bewaren voor de toekomst.
 • Wedderborg Wedde (50 km)
  • De Wedderborg is vernoemd naar het dorpje Wedde, dat er in de buurt ligt. Het gedeelte dat nog over is van het oude steenhuis, de kelder, stamt uit de tweede helft van de 15e eeuw. Tegenwoordig is het een kinderhotel voor jongeren die het sociaal en maatschappelijk moeilijk hebben. De borg en het museum zijn vrij te bezoeken.
 • Fraeylemaborg Slochteren (23km)
  • De naam ‘Fraeylemaborg’ is waarschijnlijk een verbastering van ‘Ver (Vrouw) Aeylema’. De naam kwam aan het begin van de 16e eeuw steeds meer voor. Net als vele andere borgen was de Fraeylemaborg van oorsprong een steenhuis. In dat vroegere steenhuis  zit nu de keuken. Uitstekend restaurant
 • Rijtuigmuseum Nienoord Leek (21 km)
  • In tegenstelling tot de Menkemaborg en de Fraeylemaborg is Nienoord niet gebouwd op de restanten van een steenhuis. Jonker Wigbold van Ewsum stichtte de borg in 1525 om van daaruit de veengronden in de omgeving te ontginnen. Het werd ‘De Nijenoort’ genoemd, naar de borg ‘Den Oord (of Oldenoord)’ in Middelstum. Speeltuin (treintjes) voor kinderen.
 • Piloersemaborg Den Ham (14 km)
  • De Piloersemaborg stamt uit 1633. Waar de naam vandaan komt weet niemand. Een van de vermoedens is dat het is afgeleid van de familie Pijloetsem, die in de 15de eeuw bij Den Ham woonde. De meeste mensen noemen deze borg echter de Hamsterborg. Het oorspronkelijke steenhuis ging tijdens de Tachtigjarige Oorlog verloren. Uitstekend restaurant
 • Ekenstein Appingedam (25 km)
  • Johan Eeck, burgemeester van de stad Groningen, is de bedenker van de naam Ekenstein. Hij  kocht het landgoed in 1648 en liet de borg bouwen, vermoedelijk op de restanten van een ouder gebouw stammend uit het begin van de 16e eeuw. Iets verderop ligt  Rusthoven, gesticht door zijn zoon.
 • Rusthoven Wirdum (21 km)
  • Vlakbij borg Ekenstein ligt Rusthoven, een relatief kleine borg die door de hoge vorm nog kleiner lijkt. Door een stukje zandsteen in de oostgevel weten we dat de borg in 1686 werd gebouwd, waarschijnlijk door Johan Eeck. Zijn vader, ook Johan genaamd, stichtte een halve eeuw eerder Ekenstein.
 • Menkemaborg Uithuizen
  • De Menkemaborg is in oorsprong een uit de 14de eeuw daterend steenhuis, dat in de loop der tijd vergroot is. Over de familie Menkema is weinig bekend. In het begin van de 17de eeuw vergrootte het echtpaar Clant het gebouw tot een U-vormig huis met de ingang naar het oosten.
 • Iwema-steenhuis Niebert (27 km)
  • Het Iwema-Steenhuis is het enige bewaarde steenhuis – een versterkte bakstenen toren – in Groningen en stamt uit de veertiende eeuw. Omdat er geen adelijke bewoners waren is het huis nooit uitgegroeid tot borg. Door de aanwezigheid van vooraanstaande boerenfamilies is het huis wel bewaard gebleven. Het is vernoemd naar de eerste van deze families die er woonden: de familie Iwema.
 • Ewsum Middelstum (19km)
  • Vanaf de 14e eeuw stond even buiten het dorp Middelstum de borg Ewsum. De borg kende tijden van rijkdom en armoede en veranderde in de loop der eeuwen behoorlijk van uiterlijk. In 1863 besloot de eigenaar, H.W. Wierda, borg en koetshuis vanwege ernstig verval te slopen. Alleen de geschutstoren, een symbool van weerstand en koppigheid, bleef gespaard. De gevelsteen leest nog: “Ano 1472 heeft Jr. Onno van Ewsum dit gebout tegens de wille van Gronnigen vid. Schotanim.”

vorige volgende