Privacy

OOSTERSINGEL.NL : privacy verklaring

Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt Oostersingel.nl alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens ?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een toelichting te ontvangen? Dan gebruiken wij  uw gegevens alleen om u die toelichting toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere informatie.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd. Bij beëindiging van uw verblijf worden alle door u verstrekte en door ons gebruikte gegevens vernietigd.

Externe platforms

Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van bookingsites zoals Booking.com, BedandBreakfast.nl, Airbnb.com. Wij maken ook gebruik van social media en externe platforms, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en WhatsApp.

Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens.

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).